Đọc vị người yêu qua mái tóc

Bạn hãy thử để ý xem người yêu bạn sở hữu loại tóc gì nhé!
 
1. Tóc xoăn, xù tự nhiên
 
Trắc nghiệm Đọc vị người yêu qua mái tóc
 
 
2. Tóc dày
 
Trắc nghiệm Đọc vị người yêu qua mái tóc
 
 
3. Tóc thẳng tự nhiên
 
Trắc nghiệm Đọc vị người yêu qua mái tóc
 
 
4. Tóc mỏng, tơ
 
Trắc nghiệm Đọc vị người yêu qua mái tóc