Nhìn dáng đi đoán tính cách, khả năng làm

Mỗi người đều sở hữu một ngoại hình và dáng đi riêng. Dáng đi nói gì về con người bạn? Thực hiện bài trắc nghiệm để khám phá nhé!
 
1. Dáng đi lay người

 
2. Dáng đi lang thang

 
3. Chắp tay sau lưng khi đi

 
4. Dáng đi cúi đầu

 
5. Dáng đi vội vàng

 
6. Dáng đi khệnh khạng

 
7. Dáng đi như vác nặng

 
8. Dáng đi còng lưng

 
9. Vừa đi vừa mơ màng

 
10. Dáng đi điệu đài các

 
11. Dáng đi quay đầu lại