"Thám hiểm" tính cách qua kiểu tóc

Hãy chọn kiểu tóc mà bạn theo đuổi trong thời gian dài nhất để tiết lộ về tính cách của mình nhé!
 

 
1. Tóc Vic
 

 
2. Tóc mái bằng
 

 
3. Tóc xoăn
 

 
4. Tóc thẳng
 

 
5. Tóc lượn sóng
 

 
6. Tóc rối